Aktualności


09
Sierpień 2017
Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

Miasto Poznań jest w trakcie opracowywania dokumentu pt. „Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027″. Będzie on odzwierciedlać potrzeby oraz przedstawiać cele strategiczne i kierunki działań Miasta w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając różne formy inwestycyjne. Celem władz Miasta jest stworzenie dokumentu obejmującego okres 10 lat, który w harmonijny sposób łączyłby oczekiwania mieszkańców, jak i możliwości realizacyjne Miasta, stąd rozbudowany i różnorodny zakres działań podejmowanych na każdym etapie jego powstawania.

Osoby zainteresowane zagadnieniem i chcące  wyrazić swoje opinie i uwagi do opracowania będą mogły to zrobić w zaplanowanych w okresie od 21 sierpnia do 15 września br. konsultacjach społecznych.

Więcej informacji oraz projekt dokumentu znajdą Państwo tutaj

03
Sierpień 2017
Sąsiedzką pomoc masz we krwi! – Honorowa zbiórka krwi

Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w akcji honorowej zbiórki krwi i chcemy to zaproszenie przekazać również Państwu. Z pomysłem zbiórki wyszli pracownicy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., którzy wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podjęli się jej organizacji.

Zbiórka odbędzie się pod hasłem SĄSIEDZKĄ POMOC MASZ WE KRWI! i zaplanowana jest na 10 sierpnia. Wtedy to, w Parku Wilsona, na placu przed Palmiarnią Poznańską stanie nowoczesny krwiobus. Chętni będą mogli oddać krew w godzinach od 9 do 14.

Sezon urlopowy to okres, w którym najbardziej brakuje krwi w szpitalach, dlatego zapraszamy wszystkich honorowych krwiodawców oraz osoby, które do tej pory nie oddawały krwi, ale chciałyby wesprzeć akcję, do wzięcia udziału.

Więcej na temat zbiórki: SĄSIEDZKĄ POMOC MASZ WE KRWI!

01
Sierpień 2017
Zmiana taryfy – Veolia Energia Poznań S.A.

Informacja dla mieszkańców Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odnośnie aktualnej taryfy dla ciepła – Veolia Energia Poznań S.A. Dokument w załączeniu. Taryfa obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017.

28
Czerwiec 2017
Informacja dla wnioskodawców – Najem z dojściem do własności

Komisja Kwalifikacyjna zakończyła etap prac związany z oceną wniosków o przydział mieszkania przy ul. Koszalińskiej. Osoby, które do tej pory nie uzupełniły wniosków o wymagane załączniki, zostaną mailowo poinformowanie o konieczności ich uzupełnienia, dlatego prosimy wnioskodawców o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych i niezwłoczne uzupełnienie dokumentów. Jeśli nie otrzymają Państwo takiej prośby, oznacza to, że Państwa wniosek jest kompletny i nie ma konieczności jego uzupełniania.

Ostateczna kolejność na liście mieszkaniowej zostanie ustalona po otrzymaniu przez Komisję wszystkich dokumentów. O wynikach naboru każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).

01
Czerwiec 2017
Godziny pracy 2 czerwca

Ze względu na zaplanowane 2 czerwca szkolenie pracowników Spółki, biura PTBS będą tego dnia czynne do godziny 14.45.

Za utrudnienia przepraszamy.

25
Maj 2017
Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania – program Absolwent i program Najem z dojściem do własności

Mieszkanie dla Absolwenta

Wczoraj Komisja Kwalifikacyjna ustaliła kolejność na liście osób ubiegających się o przydział mieszkania w programie Absolwent. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie udostępniona do końca tygodnia w siedzibie Spółki. Każdy z uczestników programu zostanie również poinformowany odrębnym pismem o decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej.

Najem z dojściem do własności

Pierwsze posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej dla programu Najem z dojściem do własności zaplanowano na początek czerwca. Kolejne terminy spotkań będą ustalane w miarę postępu prac Komisji.

27
Kwiecień 2017
Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymało wyróżnienie w XIV edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w kategorii „Średni przedsiębiorca”.

Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych.

Laureatem Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” może zostać średni, mały lub mikro przedsiębiorca oraz Startup działający na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Poznańskie TBS otrzymywało wyróżnienia również w latach ubiegłych, podczas XI i XII edycji Konkursu.

 

27
Kwiecień 2017
Zamknięcie biur 2 maja

Szanowni Państwo, 2 maja br. wszystkie biura Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

19
Kwiecień 2017
Zakończenie naboru na I etap osiedla realizowanego w programie „Najem z dojściem do własności”

14 kwietnia zakończył się nabór wniosków do programu „Najem z dojściem do własności”. Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków pod kątem kompletności dokumentów. Następnie wnioski zostaną przekazane Komisji Mieszkaniowej.

Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszkaniowej ws. rozpatrywania złożonych wniosków i ustalenia kolejności wpisu na listę oczekujących na przydział mieszkania odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie maja br. Prosimy wszystkich wnioskodawców o dostarczenie brakujących dokumentów najpóźniej do końca kwietnia.

O wynikach weryfikacji wniosków, każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).

14
Kwiecień 2017
Udanych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych życzy Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

 

1 2 3 4 5 8