Aktualności


03
Marzec 2016
PTBS ogłasza konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 29 lutego ogłosiło konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie. To na tej działce spółka chce wybudować mieszkania w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. Pracownie architektonicznie zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą składać prace konkursowe do 13 maja 2016 roku. Wyniki poznamy tydzień później.

Konkurs ogłoszono w poniedziałek, 29 lutego. Uczestnicy mają za zadanie opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych. Koncepcja ma obejmować zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych jak również zagospodarowanie otaczającego budynki terenu, m.in. zielenią czy drobnymi formami architektonicznymi.

Podstawowym zadaniem stawianym przed uczestnikami jest takie zaplanowanie terenu, aby tworzył on spójną koncepcję z okoliczną, już istniejącą zabudową. Projekt powinien uwzględniać potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców Strzeszyna, korzystnie wpływając na ich integrację.

Szczegóły na stronach BIP Spółki.

19
Październik 2015
Informacja #01

Od dnia 26 października 2015 r. wchodzi w życie Nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kluczowych zmian wynikłych z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z roku 2015 r.

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.

Data podpisania przez Prezydenta – 05.10.2015 r.
Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10.10.2015 r.
Data wejścia w życie ustawy – 25.10.2015 r.

2. Zmiany w zasadach działania PTBS dotyczą umów najmu i partycypacji zawieranych po 25.10.2015 r.

2.1. Modyfikacja limitu dochodów osób uprawnionych do najmu lokali w zasobach Spółki

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) obowiązują nowe limity dochodowe:

  • formuła przeliczeń bez zmian, zmienia się wskaźnik (wskaźnik – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok ) wg. którego zostaną naliczone dochody,

Formuła przeliczeń: 1,3 wskaźnika nie można przekraczać o więcej niż:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
  • + dodatkowe 40% na każdą koleją osobę

AKTUALNE LIMITY DOCHODÓW

Wg wskaźnika 3421,43 zł (obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.) zasoby KFM

NA GOSPODARSTWO NA OSOBĘ
20% 1 os 5 337,43 zł 5 337,43 zł
80% 2 os 8 006,15 4 003,07 zł
120% 3 os 9 785,29 zł 3 261,76 zł
160% 4 os 11 564,43 zł 2 891,11 zł
200% 5 os 13 343,58 zł 2 668,72 zł
240% 6 os 15 122,72 zł 2 520,45 zł

 

2.2. Zmiana zasad weryfikacji dochodów

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) nowe zasady weryfikacji dochodów:

  • deklaracja raz na 2 lata do 31 maja danego roku,
  • wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenie w przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
  • gdy najemca przekracza dochody, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu ponad wysokość ustawową,
  • w przypadku gdy najemca płaci podwyższoną stawkę czynszu towarzystwo może na wniosek najemcy skrócić 2 letni okres na złożenie kolejnej deklaracji i jeśli najemca wykaże w tej deklaracji że dochód nie przekracza progów ustawowych towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie,
  • w przypadku gdy najemca wykaże w 3 kolejnych deklaracjach dochody przekraczające progi ustawowe w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50%, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

2.3. Zmiana zasad w przypadku pozyskania przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości

Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

16
Październik 2015
Uroczyste rozpoczęcie budowy mieszkań w programie „Najem z dojściem do własności”

15 października odbyła się uroczystość „Wbicia łopaty” pod inwestycję realizowaną przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. o.o., w ramach pilotażowego programu „Najem z dojściem do własności”. Osiedle powstaje na Strzeszynie, przy ul. Suwalskiej, gdzie w kameralnej zabudowie bliźniaczej wybudowanych będzie 20 mieszkań o powierzchni od 58 m² – 83 m². Uczestnicy programu podpisywać będą umowy najmu na czas określony – maksymalnie 25 lat, a wykup mieszkań będzie możliwy najwcześniej po 5 latach.

W uroczystości udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Arkadiusz Stasica, Radni Miasta Poznania, projektanci i wykonawcy osiedla, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Prezes Spółki Andrzej Konieczny, Wiceprezes Bogna Narożna oraz przedstawiciele przyszłych najemców budowanych mieszkań.

 

20
Lipiec 2015
Uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań wybudowanych w programie „Mieszkanie dla Absolwenta”

16 lipca pierwsi mieszkańcy odebrali klucze do mieszkań wybudowanych przy ul. Palacza. W nowych blokach zamieszkają absolwenci uczelni wyższych, którzy spełnili kryteria programu „Mieszkanie dla Absolwenta” m.in. zatrudnienie lub prowadzenie działalności na terenie Poznania, tytuł absolwenta, nieukończony 36 rok życia.

Poznański TBS wybudował 143 mieszkania (77 mieszkań jednopokojowych i 66 mieszkań dwupokojowych). Umowy najmu z absolwentami zostały podpisane na okres 10 lat.

W uroczystym przekazywaniu kluczy brali udział m.in. wiceprezydent Poznania Arkadiusz Stasica, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz oraz wiceprezes Spółki PTBS Bogna Narożna.

 

1 5 6 7