Aktualności


10
Maj 2016
Miejskie atrakcje dla najmłodszych

W ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zaprasza na piknik urbanistyczny „Wesołe Miasteczko”, który odbędzie się 14 maja 2016 roku, w godzinach od 12:00 do 15:00, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

Piknik dedykowany jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży wraz z rodzicami i opiekunami. Uczestnicy pikniku poprzez warsztaty i zabawę będą mogli dowiedzieć się na czym polega projektowanie miasta oraz poznać tajniki pracy urbanisty.

Udział w atrakcjach jest bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja udziału nie jest wymagana.

W trakcie trwania imprezy będzie można uzyskać informacje co planuje się na danym terenie w mieście.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie www.mpu.pl.

28
Kwiecień 2016
Ogłoszenie o naborze – najem mieszkań w Lesznie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza nabór osób zainteresowanych najmem mieszkań

1, 2 oraz 3 pokojowych z zasobu PTBS w Lesznie

Nabór będzie trwać od 9 maja 2016 r. do 9 czerwca 2016 r.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

Wymagania w stosunku do najemców:

 • brak tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Leszno
 • dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać maksymalnych progów dochodowych określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.

Metraż mieszkań:
1 pokojowe –  32 mkw. – 34 mkw.
2 pokojowe – 44 mkw.  – 51 mkw.
3 pokojowe – 56 mkw.  – 63 mkw.

Płatności:
Kaucja – 12 krotność miesięcznego czynszu za dany lokal
Partycypacja – od ok. 13,5 tys. zł do ok. 40 tys. zł w zależności od wielkości i lokalizacji mieszkania
Czynsz – 9,28 zł/mkw.

Podane kwoty są aktualne na dzień ukazania się informacji o naborze i mogą ulec zmianie.

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Poznańskiego TBS Sp. z o.o. ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań lub w SM Domus os. Wieniawa 38a, 64–100 Leszno osobiście lub listownie.

26
Kwiecień 2016
Informacja #04

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 2 maja Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 8.00 – 16.00.

31
Marzec 2016
Informacja #03

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia Biuro Obsługi Klienta zmienia godziny pracy. W poniedziałki BOK będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W pozostałe dni godziny pracy BOK pozostają bez zmian.

24
Marzec 2016
Informacja #02

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.03.2016 r. biura Spółki czynne będą do godziny 14. Za utrudnienia przepraszamy.

24
Marzec 2016
Spokojnych Świąt

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w gronie najbliższych osób, a także zdrowia, szczęścia i wielkiej radości życzy Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wielkanoc 2016

24
Marzec 2016
Wynajmij lokal użytkowy w PTBS

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje wynajem lokali użytkowych usytuowanych na osiedlach PTBS. Informacje o dostępności lokali znajdą Państwo w zakładce Lokale Użytkowe.

16
Marzec 2016
Jerzyki zamieszkają w Poznańskich TBS-ach

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na swoich osiedlach zamontowało budki lęgowe dla jerzyków. W ten sposób wspiera działania na rzecz ochrony tego gatunku. Akcja ma charakter pilotażowy i finansowana jest ze środków własnych spółki.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody należy odtwarzać zniszczone, np. w wyniku termomodernizacji siedliska jerzyków. Problem ten dotyczy głównie budynków z lat 60 i 70. W przypadku osiedli PTBS sytuacja wygląda inaczej.

Nasze budynki powstały znacznie później i nie wymagają zaawansowanych modernizacji, które mogłyby zagrażać siedliskom ptaków. Mimo to chcemy pozytywnie oddziaływać na środowisko – tłumaczy Andrzej Konieczny, prezes PTBS.

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy czy na naszych osiedlach znajdują się miejsca spełniające warunki bytowe jerzyków i wytypowaliśmy lokalizacje, na których możliwy jest montaż budek – dodaje Andrzej Konieczny.

Siedlisko jerzyka musi znajdować się dostatecznie wysoko, być odpowiednio zorientowane – od strony wschodniej lub północnej. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, ściany budynków muszą być pozbawione balkonów, okien, uskoków, gzymsów i innych instalacji, np. anten. Kluczowy jest również łatwy dostęp do wytypowanej ściany – prace odbywają się na wysokościach, z użyciem wysięgników.

Budki lęgowe dla jerzyków. fot. PTBS

Budki lęgowe dla jerzyków. Fot. PTBS

 

Ostatecznie udało nam się wytypować 6 ścian, na których zamontowaliśmy łącznie 60 budek lęgowych. Montaż budek zaplanowaliśmy na pierwszą połowę marca, tak aby zdążyć przed przylotem jerzyków do kraju. Pierwszych ptasich lokatorów spodziewany się po 23 kwietnia czyli dniu Świętego Jerzego, od którego ptaki te zawdzięczają swą nazwę. – podsumowuje Andrzej Konieczny.

Jeśli pierwszy etap akcji się powiedzie, PTBS nie wyklucza dalszego montażu budek lęgowych w ramach nowobudowanych osiedli.

Skrzydlaty sąsiad człowieka

Jerzyk często bywa mylony z jaskółką. Nie jest z nią jednak spokrewniony i w przeciwieństwie do jaskółek zdecydowanie częściej występuje w miastach. Odżywia się wyłącznie owadami złapanymi w powietrzu, zjadając dokuczliwe dla człowieka muchy, meszki i komary, co w warunkach miejskich czyni go niezwykle pożytecznym ptakiem. Jerzyki gniazdują stadnie i co roku w tych samych miejscach. Można je zaobserwować od końca kwietnia do pierwszych dni sierpnia.

Jerzyki na swoje siedliska pierwotnie wybierały tereny skaliste, jednak obecnie gniazdują głównie na obszarach zabudowanych. Gniazda budują we wszelkich zakamarkach wysokich budynków – w szczelinach murów, otworach w stropodachach czy pod dachówkami. Niestety często w wyniku prowadzonych termomodernizacji i remontów ich dotychczasowe lęgowiska zostają utracone co przyczynia się do spadku populacji tego gatunku. Jerzyki w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową dlatego konieczne jest zapewnienie im dogodnych miejsc gniazdowania.

03
Marzec 2016
PTBS ogłasza konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 29 lutego ogłosiło konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie. To na tej działce spółka chce wybudować mieszkania w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. Pracownie architektonicznie zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą składać prace konkursowe do 13 maja 2016 roku. Wyniki poznamy tydzień później.

Konkurs ogłoszono w poniedziałek, 29 lutego. Uczestnicy mają za zadanie opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych. Koncepcja ma obejmować zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych jak również zagospodarowanie otaczającego budynki terenu, m.in. zielenią czy drobnymi formami architektonicznymi.

Podstawowym zadaniem stawianym przed uczestnikami jest takie zaplanowanie terenu, aby tworzył on spójną koncepcję z okoliczną, już istniejącą zabudową. Projekt powinien uwzględniać potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców Strzeszyna, korzystnie wpływając na ich integrację.

Szczegóły na stronach BIP Spółki.

19
Październik 2015
Informacja #01

Od dnia 26 października 2015 r. wchodzi w życie Nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kluczowych zmian wynikłych z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z roku 2015 r.

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.

Data podpisania przez Prezydenta – 05.10.2015 r.
Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10.10.2015 r.
Data wejścia w życie ustawy – 25.10.2015 r.

2. Zmiany w zasadach działania PTBS dotyczą umów najmu i partycypacji zawieranych po 25.10.2015 r.

2.1. Modyfikacja limitu dochodów osób uprawnionych do najmu lokali w zasobach Spółki

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) obowiązują nowe limity dochodowe:

 • formuła przeliczeń bez zmian, zmienia się wskaźnik (wskaźnik – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok ) wg. którego zostaną naliczone dochody,

Formuła przeliczeń: 1,3 wskaźnika nie można przekraczać o więcej niż:

 • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
 • + dodatkowe 40% na każdą koleją osobę

AKTUALNE LIMITY DOCHODÓW

Wg wskaźnika 3421,43 zł (obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.) zasoby KFM

NA GOSPODARSTWO NA OSOBĘ
20% 1 os 5 337,43 zł 5 337,43 zł
80% 2 os 8 006,15 4 003,07 zł
120% 3 os 9 785,29 zł 3 261,76 zł
160% 4 os 11 564,43 zł 2 891,11 zł
200% 5 os 13 343,58 zł 2 668,72 zł
240% 6 os 15 122,72 zł 2 520,45 zł

 

2.2. Zmiana zasad weryfikacji dochodów

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) nowe zasady weryfikacji dochodów:

 • deklaracja raz na 2 lata do 31 maja danego roku,
 • wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenie w przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
 • gdy najemca przekracza dochody, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu ponad wysokość ustawową,
 • w przypadku gdy najemca płaci podwyższoną stawkę czynszu towarzystwo może na wniosek najemcy skrócić 2 letni okres na złożenie kolejnej deklaracji i jeśli najemca wykaże w tej deklaracji że dochód nie przekracza progów ustawowych towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie,
 • w przypadku gdy najemca wykaże w 3 kolejnych deklaracjach dochody przekraczające progi ustawowe w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50%, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

2.3. Zmiana zasad w przypadku pozyskania przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości

Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

1 5 6 7 8