Aktualności

marzec

2016

16

Jerzyki zamieszkają w Poznańskich TBS-ach

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na swoich osiedlach zamontowało budki lęgowe dla jerzyków. W ten sposób wspiera działania na rzecz ochrony tego gatunku. Akcja ma charakter pilotażowy i finansowana jest ze środków własnych spółki.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody należy odtwarzać zniszczone, np. w wyniku termomodernizacji siedliska jerzyków. Problem ten dotyczy głównie budynków z lat 60 i 70. W przypadku osiedli PTBS sytuacja wygląda inaczej.

Nasze budynki powstały znacznie później i nie wymagają zaawansowanych modernizacji, które mogłyby zagrażać siedliskom ptaków. Mimo to chcemy pozytywnie oddziaływać na środowisko – tłumaczy Andrzej Konieczny, prezes PTBS.

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy czy na naszych osiedlach znajdują się miejsca spełniające warunki bytowe jerzyków i wytypowaliśmy lokalizacje, na których możliwy jest montaż budek – dodaje Andrzej Konieczny.

Siedlisko jerzyka musi znajdować się dostatecznie wysoko, być odpowiednio zorientowane – od strony wschodniej lub północnej. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, ściany budynków muszą być pozbawione balkonów, okien, uskoków, gzymsów i innych instalacji, np. anten. Kluczowy jest również łatwy dostęp do wytypowanej ściany – prace odbywają się na wysokościach, z użyciem wysięgników.

Budki lęgowe dla jerzyków. fot. PTBS
Budki lęgowe dla jerzyków. Fot. PTBS

 

Ostatecznie udało nam się wytypować 6 ścian, na których zamontowaliśmy łącznie 60 budek lęgowych. Montaż budek zaplanowaliśmy na pierwszą połowę marca, tak aby zdążyć przed przylotem jerzyków do kraju. Pierwszych ptasich lokatorów spodziewany się po 23 kwietnia czyli dniu Świętego Jerzego, od którego ptaki te zawdzięczają swą nazwę. – podsumowuje Andrzej Konieczny.

Jeśli pierwszy etap akcji się powiedzie, PTBS nie wyklucza dalszego montażu budek lęgowych w ramach nowobudowanych osiedli.

Skrzydlaty sąsiad człowieka

Jerzyk często bywa mylony z jaskółką. Nie jest z nią jednak spokrewniony i w przeciwieństwie do jaskółek zdecydowanie częściej występuje w miastach. Odżywia się wyłącznie owadami złapanymi w powietrzu, zjadając dokuczliwe dla człowieka muchy, meszki i komary, co w warunkach miejskich czyni go niezwykle pożytecznym ptakiem. Jerzyki gniazdują stadnie i co roku w tych samych miejscach. Można je zaobserwować od końca kwietnia do pierwszych dni sierpnia.

Jerzyki na swoje siedliska pierwotnie wybierały tereny skaliste, jednak obecnie gniazdują głównie na obszarach zabudowanych. Gniazda budują we wszelkich zakamarkach wysokich budynków – w szczelinach murów, otworach w stropodachach czy pod dachówkami. Niestety często w wyniku prowadzonych termomodernizacji i remontów ich dotychczasowe lęgowiska zostają utracone co przyczynia się do spadku populacji tego gatunku. Jerzyki w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową dlatego konieczne jest zapewnienie im dogodnych miejsc gniazdowania.

Aktualności

marzec

2016

03

PTBS ogłasza konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 29 lutego ogłosiło konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie. To na tej działce spółka chce wybudować mieszkania w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. Pracownie architektonicznie zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą składać prace konkursowe do 13 maja 2016 roku. Wyniki poznamy tydzień później.

Konkurs ogłoszono w poniedziałek, 29 lutego. Uczestnicy mają za zadanie opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych. Koncepcja ma obejmować zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych jak również zagospodarowanie otaczającego budynki terenu, m.in. zielenią czy drobnymi formami architektonicznymi.

Podstawowym zadaniem stawianym przed uczestnikami jest takie zaplanowanie terenu, aby tworzył on spójną koncepcję z okoliczną, już istniejącą zabudową. Projekt powinien uwzględniać potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców Strzeszyna, korzystnie wpływając na ich integrację.

Szczegóły na stronach BIP Spółki.

Aktualności

październik

2015

19

Informacja #01

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Od dnia 26 października 2015 r. wchodzi w życie Nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kluczowych zmian wynikłych z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z roku 2015 r.

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.

Data podpisania przez Prezydenta – 05.10.2015 r.
Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10.10.2015 r.
Data wejścia w życie ustawy – 25.10.2015 r.

2. Zmiany w zasadach działania PTBS dotyczą umów najmu i partycypacji zawieranych po 25.10.2015 r.

2.1. Modyfikacja limitu dochodów osób uprawnionych do najmu lokali w zasobach Spółki

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) obowiązują nowe limity dochodowe:

  • formuła przeliczeń bez zmian, zmienia się wskaźnik (wskaźnik – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok ) wg. którego zostaną naliczone dochody,

Formuła przeliczeń: 1,3 wskaźnika nie można przekraczać o więcej niż:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
  • + dodatkowe 40% na każdą koleją osobę

AKTUALNE LIMITY DOCHODÓW

Wg wskaźnika 3421,43 zł (obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.) zasoby KFM

NA GOSPODARSTWO NA OSOBĘ
20% 1 os 5 337,43 zł 5 337,43 zł
80% 2 os 8 006,15 4 003,07 zł
120% 3 os 9 785,29 zł 3 261,76 zł
160% 4 os 11 564,43 zł 2 891,11 zł
200% 5 os 13 343,58 zł 2 668,72 zł
240% 6 os 15 122,72 zł 2 520,45 zł

 

2.2. Zmiana zasad weryfikacji dochodów

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) nowe zasady weryfikacji dochodów:

  • deklaracja raz na 2 lata do 31 maja danego roku,
  • wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenie w przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
  • gdy najemca przekracza dochody, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu ponad wysokość ustawową,
  • w przypadku gdy najemca płaci podwyższoną stawkę czynszu towarzystwo może na wniosek najemcy skrócić 2 letni okres na złożenie kolejnej deklaracji i jeśli najemca wykaże w tej deklaracji że dochód nie przekracza progów ustawowych towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie,
  • w przypadku gdy najemca wykaże w 3 kolejnych deklaracjach dochody przekraczające progi ustawowe w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50%, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

2.3. Zmiana zasad w przypadku pozyskania przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości

Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

Aktualności

październik

2015

16

Uroczyste rozpoczęcie budowy mieszkań w programie „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

15 października odbyła się uroczystość „Wbicia łopaty” pod inwestycję realizowaną przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. o.o., w ramach pilotażowego programu „Najem z dojściem do własności”. Osiedle powstaje na Strzeszynie, przy ul. Suwalskiej, gdzie w kameralnej zabudowie bliźniaczej wybudowanych będzie 20 mieszkań o powierzchni od 58 m² – 83 m². Uczestnicy programu podpisywać będą umowy najmu na czas określony – maksymalnie 25 lat, a wykup mieszkań będzie możliwy najwcześniej po 5 latach.

W uroczystości udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Arkadiusz Stasica, Radni Miasta Poznania, projektanci i wykonawcy osiedla, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Prezes Spółki Andrzej Konieczny, Wiceprezes Bogna Narożna oraz przedstawiciele przyszłych najemców budowanych mieszkań.

 

Aktualności

lipiec

2015

20

Uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań wybudowanych w programie „Mieszkanie dla Absolwenta”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

16 lipca pierwsi mieszkańcy odebrali klucze do mieszkań wybudowanych przy ul. Palacza. W nowych blokach zamieszkają absolwenci uczelni wyższych, którzy spełnili kryteria programu „Mieszkanie dla Absolwenta” m.in. zatrudnienie lub prowadzenie działalności na terenie Poznania, tytuł absolwenta, nieukończony 36 rok życia.

Poznański TBS wybudował 143 mieszkania (77 mieszkań jednopokojowych i 66 mieszkań dwupokojowych). Umowy najmu z absolwentami zostały podpisane na okres 10 lat.

W uroczystym przekazywaniu kluczy brali udział m.in. wiceprezydent Poznania Arkadiusz Stasica, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz oraz wiceprezes Spółki PTBS Bogna Narożna.

 

Wskazówki dojazdu

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, PTBS informuje Panią/Pana*:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy – jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych;
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. KONTAKT Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl

Akceptuję