marzec

2019

19

Co będzie wliczone w czynsz? Czym są dodatkowo płatne tzw. „media”?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
Na stawkę czynszu składają się koszty eksploatacji (w szczególności: sprzątanie budynku i przyległego terenu, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.), remontów oraz spłata zaciągniętego na budowę finansowania zewnętrznego.

Do stawki czynszu należy doliczyć tzw. opłaty niezależne od właściciela, czyli zaliczki na media (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców) oraz wywóz odpadów.

Zaliczki na media w pierwszym okresie użytkowania lokalu mieszkalnego (tj. do pierwszego rozliczenia mediów, które odbywa się raz w roku) naliczane są według ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Poniżej przedstawiamy szacunkowe kalkulacje wysokości opłat dla trzech typów lokali: 30 m2, 50 m2, 65 m2, zamieszkiwanych odpowiednio przez: jedną, dwie i trzy osoby.

Stawki aktualne na dzień 30 września 2021 roku

1 osoba / 30 m2

2 osoby / 50 m2

 3 osoby / 65 m2

Ciepła woda (wg. stawki 15,52 zł / m3)*

11,80 zł

23,59 zł

35,39 zł

Zimna woda (wg. stawki 11,30 zł / m3)*

26,78 zł

 

53,56 zł

 

80,34 zł

 

Koszt wywozu odpadów

25zł

50 zł

75 zł

Zaliczka za centralne ogrzewanie (zależna od powierzchni lokalu,  4,00 zł / m2*)

120 zł

200 zł

260 zł

Wysokość miesięcznych opłat łącznie:

183,58 zł

327,15 zł

450,73 zł

 

* Stawka aktualna do dnia 31 grudnia 2021 r – od 1 stycznia 2022 r stawka 2,10 zł/m2

 

W latach kolejnych wysokość zaliczek określana jest indywidualnie na podstawie zużycia w roku poprzednim.

Poza wyżej wymienionymi opłatami najemcy zawierają indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej, internet, telefon, telewizję.


WRÓĆ DO FAQ