Co będzie wliczone w czynsz? Czym są dodatkowo płatne tzw. „media”?


Na stawkę czynszu składają się koszty eksploatacji (w szczególności: sprzątanie budynku i przyległego terenu, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.), remontów oraz spłata zaciągniętego na budowę finansowania zewnętrznego.

Do stawki czynszu należy doliczyć tzw. opłaty niezależne od właściciela, czyli zaliczki na media (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców) oraz wywóz odpadów.

Zaliczki na media w pierwszym okresie użytkowania lokalu mieszkalnego (tj. do pierwszego rozliczenia mediów, które odbywa się raz w roku) naliczane są według ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Poniżej przedstawiamy kalkulacje wysokości opłat dla trzech typów lokali: 30 m2, 50 m2, 65 m2, zamieszkiwanych odpowiednio przez: jedną, dwie i trzy lub cztery osoby.

 

1 osoba / 30 m2

2 osoby / 50 m2

 3 lub 4 osoby / 65 m2

Ciepła woda (wg. stawki 17,95 zł / m3)*

35,90 zł

53,85 zł

89,75 zł

Zimna woda (wg. stawki 11,30 zł / m3)*

45,20 zł

 

56,50 zł

 

90,40 zł

 

Koszt wywozu odpadów

25zł**

50 zł**

75** / 100 zł**

Zaliczka za centralne ogrzewanie (zależna od powierzchni lokalu,  2zł / m2*)

60 zł

100 zł

130 zł

Wysokość miesięcznych opłat łącznie:
168,10 zł
260,35 zł
385,15 zł / 410,15 zł

 

* Stawki według stanu na dzień 01.05.20 r.
** Stawki według stanu na dzień 01.01.21 r.

 

W latach kolejnych wysokość zaliczek określana jest indywidualnie na podstawie zużycia w roku poprzednim. Szczegóły zostały określone w regulaminie programu.

Poza wyżej wymienionymi opłatami najemcy zawierają indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej, internet, telefon, telewizję.


WRÓĆ DO FAQ