kwiecień

2018

16

Czy mogę zrezygnować z udziału w programie? Czy otrzymam zwrot partycypacji?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Uczestnik programu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie zarówno przed objęciem mieszkania, jak i podczas trwania umowy najmu. Musi jednak o tym fakcie skutecznie zawiadomić Spółkę. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę rezygnacji przed objęciem mieszkania – zwrotowi podlega partycypacja w kwocie wpłaconej Spółce. W przypadku rozwiązania umowy najmu – mieszkaniec ma dwie drogi: zdać mieszkanie do Spółki i otrzymać wpłaconą wcześniej kwotę partycypacji oraz kaucji (po rozliczeniu ewentualnych zobowiązań wobec PTBS) lub dokonać cesji swojej umowy na osobę trzecią (pod warunkiem, że spełnia ona warunki udziału w programie, co Spółka weryfikuje). W takim przypadku zwrot wpłaconej kaucji następuje w ciągu 30 dni.


WRÓĆ DO FAQ