Czy to prawda, że przyszłych najemców czekają dopłaty i czy dotyczą partycypacji, kaucji czy czynszu?


Ze względu na trudną sytuację na rynku usług budowlanych (opisaną w odpowiedzi na 1 pytanie) aktualnie prowadzimy rozmowy z Generalnym Wykonawcą na temat wzrostu kosztów prowadzonej inwestycji. Na chwilę obecną wiemy, że dopłaty są nieuniknione. Szczegółowe informacje co do ich wysokości będziemy mogli przekazać w kwietniu br.

Zgodnie z założeniem programu, zakup lokalu następuje w trzech krokach:

  • wpłata partycypacji (30% kosztów budowy) w momencie przystąpienia do programu,
  • spłata części zobowiązań zaciągniętych na realizację inwestycji w czynszu najmu,
  • wykup mieszkania w okresie 5-25 lat obowiązywania umowy najmu – spłata pozostałych zobowiązań (plus wykup gruntu).

Dopiero te trzy elementy pokrywają w całości koszt wybudowania danego lokalu mieszkalnego. Zatem, jeśli koszt całościowy wzrasta, wzrastają też poszczególne składowe (partycypacja, spłata w czynszu, spłata przy wykupie). Jednocześnie, w wyniku wzrostu stawki czynszu, wzrasta wysokość kaucji, która stanowi jego trzykrotność.

Na czas budowy zawierana jest przedwstępna umowa partycypacji, w której określane są m.in. zasady płatności zaliczki na poczet partycypacji (par. 2 ust. 1 oraz par. 3 ust. 1 przedwstępnej umowy partycypacji). Zatem dotychczasowe wpłaty – zgodnie z regulaminem programu i przedwstępnymi umowami partycypacji – stanowiły zaliczki na poczet ostatecznej kwoty partycypacji. Wpłaty te zostaną rozliczone w momencie podpisywania właściwej umowy partycypacji.