W jaki sposób złożyć wniosek?


W związku z planowanym od 3 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” Spółka informuje, że zgodnie z § 4 Regulaminu Programu:

O kolejności wpisu wniosków na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na Listę decyduje kolejność złożenia wniosku.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

  • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań
  • osobiście* w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej 4.
REJESTRACJA WNIOSKÓW:
Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie wniosku.

Wnioski składane osobiście* w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą wpisywane na listę naprzemiennie, tzn. 1 wniosek złożony osobiście, 1 wniosek złożony drogą mailową.

*Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia lub czasowego wyłączenia możliwości osobistego składania wniosków.


WRÓĆ DO FAQ