marzec

2020

12

W jaki sposób złożyć wniosek?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W związku z planowanym na okres 8.03.21– 31.03.21 uzupełniającym naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” i trwającą pandemią SARS-CoV-2 Spółka przyjmuje następujące sposoby składania i rejestracji wniosków:

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami

  • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek osobiście, proszeni będą o pozostawienie kompletu dokumentów w zewnętrznej skrzynce PRASA, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu. Skrzynka będzie opróżniana w 15-minutowych odstępach czasu.

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

KOLEJNOŚĆ WPISU NA LISTĘ:

O kolejności wpisu na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. Natomiast kolejność złożenia wniosku jest istotna w przypadku wniosków, które po weryfikacji przez Komisję uzyskały taką samą liczbę punktów (zgodnie z § 4 Regulaminu Programu).

Wszystkie wnioski mają być oznaczone datą oraz godziną wpływu do Spółki, bez względu na sposób ich dostarczenia do PTBS.

Wnioski składane osobiście w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą rejestrowane w zestawieniu przygotowywanym na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej naprzemiennie tzn. raz wniosek złożony osobiście, raz złożony drogą mailową.

 


WRÓĆ DO FAQ