Czy wniosek o przydział mieszkania trzeba złożyć osobiście, czy będzie możliwość złożenia wniosku przez internet?


Spółka rejestruje wnioski zgodnie z datą i godziną wpływu – można je złożyć osobiście, pocztą tradycyjną oraz drogą elektroniczną na adres bok@ptbs.pl. W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej – należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

Rejestracja wniosków rozpocznie się w momencie rozpoczęcia pracy Biura Obsługi Klienta (tj od godziny 7.00 w dniu rozpoczęcia naboru). Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem, nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentów, o czym każdorazowo zostaną Państwo poinformowani.


WRÓĆ DO FAQ II ETAP