Czym jest partycypacja oraz czym jest przedwstępna umowa partycypacji?


Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów PTBS. Na czas budowy zawierana jest przedwstępna umowa partycypacji, w której określane są m.in. zasady płatności kwoty partycypacji. Po zakończeniu inwestycji, a przed zawarciem umowy najmu (po ustaleniu ostatecznych kosztów) zawierana jest właściwa umowa partycypacji.


WRÓĆ DO FAQ