październik

2015

19

Informacja #01

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Od dnia 26 października 2015 r. wchodzi w życie Nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kluczowych zmian wynikłych z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z roku 2015 r.

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.

Data podpisania przez Prezydenta – 05.10.2015 r.
Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10.10.2015 r.
Data wejścia w życie ustawy – 25.10.2015 r.

2. Zmiany w zasadach działania PTBS dotyczą umów najmu i partycypacji zawieranych po 25.10.2015 r.

2.1. Modyfikacja limitu dochodów osób uprawnionych do najmu lokali w zasobach Spółki

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) obowiązują nowe limity dochodowe:

  • formuła przeliczeń bez zmian, zmienia się wskaźnik (wskaźnik – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok ) wg. którego zostaną naliczone dochody,

Formuła przeliczeń: 1,3 wskaźnika nie można przekraczać o więcej niż:

  • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
  • + dodatkowe 40% na każdą koleją osobę

AKTUALNE LIMITY DOCHODÓW

Wg wskaźnika 3421,43 zł (obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.) zasoby KFM

NA GOSPODARSTWO NA OSOBĘ
20% 1 os 5 337,43 zł 5 337,43 zł
80% 2 os 8 006,15 4 003,07 zł
120% 3 os 9 785,29 zł 3 261,76 zł
160% 4 os 11 564,43 zł 2 891,11 zł
200% 5 os 13 343,58 zł 2 668,72 zł
240% 6 os 15 122,72 zł 2 520,45 zł

 

2.2. Zmiana zasad weryfikacji dochodów

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) nowe zasady weryfikacji dochodów:

  • deklaracja raz na 2 lata do 31 maja danego roku,
  • wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenie w przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
  • gdy najemca przekracza dochody, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu ponad wysokość ustawową,
  • w przypadku gdy najemca płaci podwyższoną stawkę czynszu towarzystwo może na wniosek najemcy skrócić 2 letni okres na złożenie kolejnej deklaracji i jeśli najemca wykaże w tej deklaracji że dochód nie przekracza progów ustawowych towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie,
  • w przypadku gdy najemca wykaże w 3 kolejnych deklaracjach dochody przekraczające progi ustawowe w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50%, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

2.3. Zmiana zasad w przypadku pozyskania przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości

Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.