lipiec

2021

21

Informacja dla najemców lokali w programie „Mieszkanie dla Absolwenta”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej „PTBS sp. z o.o.”), informuje , iż odstępuje od  weryfikacji dochodów najemców zasobu PTBS sp. z o.o. w ramach Programu „Mieszkanie dla Absolwenta” (dalej „Programu”).

W przypadku zasobów lokalowych finansowanych z innych źródeł aniżeli środki pochodzące z dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub finasowania zwrotnego, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a taka sytuacja dotyczy Programu „Mieszkanie dla Absolwenta”, przepisy ustawy z dnia  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U.2019, poz. 2195 ze zm.), zgodnie z którymi towarzystwa budownictwa społecznego utraciły możliwość weryfikowania dochodów gospodarstwa domowego najemców, jak i wprowadzania sankcji za przekroczenie dopuszczalnych limitów tego gospodarstwa domowego, nie mają obligatoryjnego zastosowania. To oznacza, że dopuszcza się utrzymanie obowiązku składania przez najemców deklaracji o dochodach.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę Państwa stanowisko w tej sprawie oraz  założenia Programu realizowanego przy udziale Miasta Poznania, w którym umożliwiono    absolwentom wyższych uczelni wynajmowanie mieszkań   o dostępnym czynszu  na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat,  uznano zasadnym odstąpienie od wymogu weryfikacji Państwa dochodów .

Jednocześnie informujemy,  iż osoby, które złożyły deklaracje o dochodach w tym roku kalendarzowym, mogą osobiście odebrać druk deklaracji w siedzibie Spółki.