maj

2021

11

Informacja dla najemców programu Absolwent: deklaracje o dochodach

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami umowy najmu „Najemca jest zobowiązany składać raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”.

W tym roku deklarację o dochodach mają obowiązek składać osoby, które zawarły umowy najmu do 2019 r. włącznie.

W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia deklaracji o dochodach uzyskanych w roku 2020 do dnia 31 maja 2021 r.

Brak dostarczenia deklaracji do dnia 31 maja 2021 roku, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej wysokości czynszu i wprowadzeniem stawki czynszu wolnego lub umniejszeniem rabatu.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Spółki osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Konfederacka 4, 60-281 Poznań lub sekretariat@ptbs.pl