sierpień

2021

24

Informacja dla najemców – ubezpieczenie płatne „do czynszu” UNIQA

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Spółka UNIQA TU SA we współpracy z  Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. świadczyła na Państwa rzecz usługę ubezpieczenia lokali mieszkalnych ze składką płatną miesięcznie. Składka płacona była przez Państwa łącznie z opłatą  czynszową na rachunek Spółki Poznańskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także „PTBS”), a następnie przesyłana była  do ubezpieczyciela.

W związku z zakończeniem  z dniem 31 grudnia 2021 r. współpracy pomiędzy PTBS,  a UNIQA  począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa forma płatności za ubezpieczenie ulegnie zmianie. Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. będzie do końca bieżącego roku, zgodnie z zawartą umową z UNIQA TU SA, kontynuowała  współpracę w zakresie obsługi zawartych już polis. Jednakże począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. prosimy Państwa o niedokonywanie dotychczasowych wpłat  na konto PTBS. W przypadku dokonania takiej wpłaty nie będzie ona  przekazywana do  UNIQA TU SA tytułem miesięcznej składki ubezpieczeniowej lecz będzie  zaliczana przez PTBS  jako nadpłaty należności czynszowych .

Z uwagi na wolę UNIQA TU SA i PTBS zapewnienia Państwu ciągłości świadczenia usług i kontynowania ochrony mienia w dotychczasowym zakresie, prosimy o kontakt w ww. sprawie z przedstawicielem strony UNIQA TU SA Panią  Ewą Stępień  nr tel. 696 542 301 email: ewa.stepien@uniqa.pl