lipiec

2020

09

Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków do programu „Najem z dojściem do własności”.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Biuro Obsługi Klienta obecnie wstępnie weryfikuje wnioski złożone w naborze do programu „Najem z dojściem do własności”. Po zakończeniu wstępnej weryfikacji przez BOK wnioski zostaną przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej celem ostatecznej weryfikacji i ustalenia kolejności na Liście Mieszkaniowej. Orientacyjny termin ustalenia Listy Uczestników Programu to okres wrzesień – październik br. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.