czerwiec

2020

02

Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W celu dostosowania oferty najmu lokali PTBS do zmieniających się potrzeb rynku mieszkaniowego Zarząd Spółki dopuszcza możliwość zmiany planowanej formuły najmu dojściem do własności lokalu (program „Najem z dojściem do własności” realizowany na polu 7MW) na klasyczny najem w systemie TBS.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:
Nabór trwa od 3 czerwca do 3 lipca 2020 r.