kwiecień

2021

01

Informacja dla osób biorących udział w naborze uzupełniającym do programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 31 marca br. naboru uzupełniającego do programu „Najem z dojściem do własności” informujemy, że wnioski, które wpłynęły do Spółki w wyznaczonym terminie, będą następnie weryfikowane przez Komisję Kwalifikacyjną pod względem spełniania kryteriów określonych w regulaminie programu. Osoby, które złożyły wnioski niekompletne, będą indywidualne proszone przez Komisję o ich uzupełnienie.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom, których wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie „Najem z dojściem do własności” zostanie ogłoszona po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań przez Radę Nadzorczą.