marzec

2019

04

Informacja dla przyszłych najemców lokali w systemie tbs przy ul. Cegłowskiej

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo, Biuro Obsługi Klienta przesyła za pośrednictwem poczty email (lub w przypadku braku adresu email na adres korespondencyjny) pismo do przyszłych najemców lokali przy ul. Cegłowskiej.

Korespondencja zawiera informacje o wysokości czynszu i kaucji oraz wstępnym rozliczeniu partycypacji.

Następnie BOK będzie umawiać spotkania z poszczególnymi najemcami w celu podpisania umów najmu (w terminie 21-22 marca). Przypominamy o konieczności dostarczenia deklaracji o dochodach na umówione spotkanie.

Przekazanie kluczy do lokali będzie możliwe w dniach 25-26 marca.