marzec

2019

29

Informacja dot. I etapu programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 28 marca 2019 roku, Spółka zawarła ugodę sądową z generalnym wykonawcą inwestycji „Najem z dojściem do własności – etap I”, realizowanej w obrębie ulic: Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż dopłata z tytułu wzrostu kosztów inwestycji nie przekroczy 84 zł/m², zatem kwota partycypacji nie przekroczy 1319 zł/m² (było 1235 zł/m², tj. wzrost o 6,8%).

Jednocześnie informujemy, że w wyniku zawartej ugody sądowej z generalnym wykonawcą inwestycji, termin odbioru kluczy został ustalony na wrzesień/październik br.

Powyższą informację przekażemy wszystkim uczestnikom programu zgodnie z zadeklarowaną formą kontaktu (mailowo/pocztą tradycyjną).