październik

2022

10

Informacja dotycząca wydzielenia zasobu Leszczyńskiego

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje, iż wspólnik Spółki – Miasto Poznań podjął decyzję o restrukturyzacji Spółki i wydzieleniu z PTBS części działalności obejmującej zasób mieszkaniowy  położony w Lesznie i przeniesieniu tego zasobu na rzecz nowoutworzonej spółki działającej pod firmą: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. w organizacji (dalej także „LSIM”).

Od dnia rejestracji podziału tj. od dnia 30 września 2022 r. własność zasobu leszczyńskiego tj. budynków położonych w Lesznie przy ul. Ks. Marciniaka oraz ul. T. Rejtana przeszła z PTBS na LSIM. Na LSIM, w związku z sukcesją generalną, przeszły ponadto wszelkie prawa i obowiązki z zawartych uprzednio przez PTBS umów. Sukcesja generalna oznacza dla najemców/partycypantów, że ww. umowy, w miejsce spółki PTBS, wstąpiła spółka LSIM bez potrzeby zawierania porozumień zmieniających i aneksów. Obowiązki PTBS jako dotychczasowego wynajmującego i administratora będzie  kontynuował LSIM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Konfederackiej 4. Zasady i warunki wynikające z zawartych umów  pozostają dla najemców/partycypantów niezmienione.

Spółka LSIM prześle do wszystkich najemców lokali położonych przy ul. Ks. S. Marciniaka i T. Rejtana w Lesznie stosowną informację dotyczącą przeprowadzonej restrukturyzacji wraz ze wskazaniem nowego numeru konta do dokonywania wpłat należności wynikających z zawartych umów.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.