styczeń

2022

10

Informacja – nowa stawka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Informujemy, iż zatwierdzona została nowa taryfa firmy AQUANET S.A. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Od 07.10.2021 r. nowa stawka zaliczki na zimną wodę i ścieki wynosi 12,42 zł/m3.

W związku ze zmianą, od 01.01.2022 r. PTBS Sp. z o.o. aktualizuje stawki zaliczek na zimną wodę.