marzec

2023

29

Informacja o wakacjach od zwiększonych odsetek – Żołnierzy Wyklętych/Elżbiety Zawackiej

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo!

W związku ze złożoną przez Spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka” lub „PTBS”) deklaracją udzielenia zainteresowanym mieszkańcom zasobu lokalowego objętego programem „Najem z dojściem do własności” tzw. „wakacji od zwiększonych odsetek”, przesyłamy Państwu w załączeniu formularz wniosku do wypełnienia w przypadku skorzystania z ww. rozwiązania.

Zastosowanie tzw. „wakacji od zwiększonych odsetek” następuje, na wniosek Najemcy, w okresie od dnia 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. skutkuje odroczeniem płatności części należności czynszowych obejmujących spłatę odsetek od udzielonego Spółce kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Działania te spowodują obniżenie wnoszonych przez Państwa opłat czynszowych.

Spłata odroczonych za 2023 rok zwiększonych odsetek od kredytu będzie dokonywana przez Państwa w czynszu do momentu rewizji oprocentowania kredytu, czyli do maja 2026 r.
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego finansują. Nowe oprocentowanie zacznie obowiązywać od czerwca 2026 r. i do tego czasu będziecie Państwo zobowiązani spłacić odroczone za 2023 r. odsetki.

W razie zainteresowania skorzystaniem z ww. rozwiązania, załączony formularz należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby PTBS w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r. (osobiście, mailowo (skan) lub za pośrednictwem operatora pocztowego).

Doręczenie Spółce wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zadeklarowaniem przez Państwa chęci skorzystania z tzw. „wakacji od zwiększonych odsetek”. W odpowiedzi na otrzymany od Państwa wniosek, Spółka prześle do Państwa projekt porozumienia umożliwiającego czasowe odroczenie części naliczeń czynszowych ze skutkiem od dnia 1 maja 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie wysokości naliczeń w przypadku skorzystania z „wakacji od zwiększonych odsetek” i wariant bez zastosowania tarczy ochronnej.

WAKACJE OD ZWIĘKSZONYCH ODSETEK – TABELKA CZYNSZ

DRUK WNIOSKU O WAKACJE OD ZWIĘKSZONYCH ODSETEK