Informacja – zasób leszczyński


Informujemy, iż zatwierdzona została nowa taryfa MPWiK w Lesznie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Od 20.01.2022 r. nowa stawka zaliczki na zimną wodę i ścieki wynosi 11,55 zł/m3. W związku ze zmianą, od 01.02.2022 r. PTBS Sp. z o.o. aktualizuje stawki zaliczek na zimną wodę.