Jaka jest przyczyna zmiany standardu wykończenia mieszkań?


Zmiana standardu była podyktowana kilkoma czynnikami. Pierwszym jest przyjęta formuła prowadzenia inwestycji, tzw. system „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie zarówno fazę projektową, jak i wykonawczą, tzn. opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych, powierza się jednemu wykonawcy. W tej formule decyzje dotycząc przebiegu inwestycji podejmowane są na bieżąco, a projekt wykonawczy może podlegać zmianie i dostosowaniu do zaistniałych potrzeb.

Ponadto, od momentu wyłonienia Generalnego Wykonawcy, do momentu rozpoczęcia prac budowlanych, który uległ opóźnieniu ze względu na protesty organizacji ekologicznych, zmianie uległa sytuacja na rynku usług budowlanych. Doszło do znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych i wykończeniowych, odpływu, a w konsekwencji, braku siły roboczej, a także wzrostu kosztów pracy. Sytuacja ta stale się pogłębia.

Rezygnacja z doposażenia kuchni w elementy takie, jak wolnostojąca kuchenka elektryczna (niebędącymi w swej istocie materiałami wykończeniowymi a elementami wyposażenia pomieszczenia), była podyktowana dotychczasowym doświadczeniem PTBS oraz bieżącymi rozmowami z najemcami, którzy sygnalizowali chęć wykonania mebli kuchennych na wymiar i zakup sprzętów AGD pod zabudowę. W świetle wspomnianych już wzrostów cen zdecydowano o rezygnacji z zakupu ww. elementów, a środki przewidziane na ich zakup przeznaczono na realizację dodatkowych niezbędnych robót.

Ponadto należy podkreślić, iż parametry technicznie wszelkich wyrobów budowlanych i wykończeniowych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) nie uległy zmianie. Na przykład w aktualnie obowiązującym standardzie wykończenia zrezygnowano z określenia granitogres (będącego określeniem handlowym, a nie technicznym). Zgodnie z PFU płytki w powstających lokalach to gres o wzmocnionej wytrzymałości na ścieranie, czyli materiał o podwyższonej odporności.