kwiecień

2018

16

Jaka kwota z czynszu przeznaczana jest na spłatę kredytu?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

3/4  czynszu pokrywa koszt finansowania zewnętrznego, tj. spłatę odsetek i kapitału. Spółka przyjęła najkorzystniejszą dla najemcy opcję spłaty kredytu o w równych ratach kapitałowych i stałym oprocentowaniu przez okres 4 lat.

Przewidywana wysokość czynszu dla mieszkań realizowanych w II etapie programu (pole inwestycyjne 4MW) wynosi około 27,00 zł/m².

 


WRÓĆ DO FAQ