marzec

2016

16

Jerzyki zamieszkają w Poznańskich TBS-ach

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na swoich osiedlach zamontowało budki lęgowe dla jerzyków. W ten sposób wspiera działania na rzecz ochrony tego gatunku. Akcja ma charakter pilotażowy i finansowana jest ze środków własnych spółki.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody należy odtwarzać zniszczone, np. w wyniku termomodernizacji siedliska jerzyków. Problem ten dotyczy głównie budynków z lat 60 i 70. W przypadku osiedli PTBS sytuacja wygląda inaczej.

Nasze budynki powstały znacznie później i nie wymagają zaawansowanych modernizacji, które mogłyby zagrażać siedliskom ptaków. Mimo to chcemy pozytywnie oddziaływać na środowisko – tłumaczy Andrzej Konieczny, prezes PTBS.

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy czy na naszych osiedlach znajdują się miejsca spełniające warunki bytowe jerzyków i wytypowaliśmy lokalizacje, na których możliwy jest montaż budek – dodaje Andrzej Konieczny.

Siedlisko jerzyka musi znajdować się dostatecznie wysoko, być odpowiednio zorientowane – od strony wschodniej lub północnej. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, ściany budynków muszą być pozbawione balkonów, okien, uskoków, gzymsów i innych instalacji, np. anten. Kluczowy jest również łatwy dostęp do wytypowanej ściany – prace odbywają się na wysokościach, z użyciem wysięgników.

Budki lęgowe dla jerzyków. fot. PTBS
Budki lęgowe dla jerzyków. Fot. PTBS

 

Ostatecznie udało nam się wytypować 6 ścian, na których zamontowaliśmy łącznie 60 budek lęgowych. Montaż budek zaplanowaliśmy na pierwszą połowę marca, tak aby zdążyć przed przylotem jerzyków do kraju. Pierwszych ptasich lokatorów spodziewany się po 23 kwietnia czyli dniu Świętego Jerzego, od którego ptaki te zawdzięczają swą nazwę. – podsumowuje Andrzej Konieczny.

Jeśli pierwszy etap akcji się powiedzie, PTBS nie wyklucza dalszego montażu budek lęgowych w ramach nowobudowanych osiedli.

Skrzydlaty sąsiad człowieka

Jerzyk często bywa mylony z jaskółką. Nie jest z nią jednak spokrewniony i w przeciwieństwie do jaskółek zdecydowanie częściej występuje w miastach. Odżywia się wyłącznie owadami złapanymi w powietrzu, zjadając dokuczliwe dla człowieka muchy, meszki i komary, co w warunkach miejskich czyni go niezwykle pożytecznym ptakiem. Jerzyki gniazdują stadnie i co roku w tych samych miejscach. Można je zaobserwować od końca kwietnia do pierwszych dni sierpnia.

Jerzyki na swoje siedliska pierwotnie wybierały tereny skaliste, jednak obecnie gniazdują głównie na obszarach zabudowanych. Gniazda budują we wszelkich zakamarkach wysokich budynków – w szczelinach murów, otworach w stropodachach czy pod dachówkami. Niestety często w wyniku prowadzonych termomodernizacji i remontów ich dotychczasowe lęgowiska zostają utracone co przyczynia się do spadku populacji tego gatunku. Jerzyki w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową dlatego konieczne jest zapewnienie im dogodnych miejsc gniazdowania.