Aktualności


16
Maj 2016
Nasi ptasi lokatorzy

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że nasze budki lęgowe dla jerzyków zostały zasiedlone przez ptaki. Mamy nadzieję, że nasi ptasi lokatorzy będą do nas wracać co roku.

10
Maj 2016
Miejskie atrakcje dla najmłodszych

W ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zaprasza na piknik urbanistyczny „Wesołe Miasteczko”, który odbędzie się 14 maja 2016 roku, w godzinach od 12:00 do 15:00, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

Piknik dedykowany jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży wraz z rodzicami i opiekunami. Uczestnicy pikniku poprzez warsztaty i zabawę będą mogli dowiedzieć się na czym polega projektowanie miasta oraz poznać tajniki pracy urbanisty.

Udział w atrakcjach jest bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja udziału nie jest wymagana.

W trakcie trwania imprezy będzie można uzyskać informacje co planuje się na danym terenie w mieście.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie www.mpu.pl.

28
Kwiecień 2016
Ogłoszenie o naborze – najem mieszkań w Lesznie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza nabór osób zainteresowanych najmem mieszkań

1, 2 oraz 3 pokojowych z zasobu PTBS w Lesznie

Nabór będzie trwać od 9 maja 2016 r. do 9 czerwca 2016 r.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

Wymagania w stosunku do najemców:

 • brak tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy Leszno
 • dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać maksymalnych progów dochodowych określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.

Metraż mieszkań:
1 pokojowe –  32 mkw. – 34 mkw.
2 pokojowe – 44 mkw.  – 51 mkw.
3 pokojowe – 56 mkw.  – 63 mkw.

Płatności:
Kaucja – 12 krotność miesięcznego czynszu za dany lokal
Partycypacja – od ok. 13,5 tys. zł do ok. 40 tys. zł w zależności od wielkości i lokalizacji mieszkania
Czynsz – 9,28 zł/mkw.

Podane kwoty są aktualne na dzień ukazania się informacji o naborze i mogą ulec zmianie.

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Poznańskiego TBS Sp. z o.o. ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań lub w SM Domus os. Wieniawa 38a, 64–100 Leszno osobiście lub listownie.

26
Kwiecień 2016
Informacja #04

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 2 maja Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 8.00 – 16.00.

31
Marzec 2016
Informacja #03

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia Biuro Obsługi Klienta zmienia godziny pracy. W poniedziałki BOK będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W pozostałe dni godziny pracy BOK pozostają bez zmian.

24
Marzec 2016
Informacja #02

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.03.2016 r. biura Spółki czynne będą do godziny 14. Za utrudnienia przepraszamy.

24
Marzec 2016
Spokojnych Świąt

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w gronie najbliższych osób, a także zdrowia, szczęścia i wielkiej radości życzy Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Wielkanoc 2016

24
Marzec 2016
Wynajmij lokal użytkowy w PTBS

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje wynajem lokali użytkowych usytuowanych na osiedlach PTBS. Informacje o dostępności lokali znajdą Państwo w zakładce Lokale Użytkowe.

16
Marzec 2016
Jerzyki zamieszkają w Poznańskich TBS-ach

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na swoich osiedlach zamontowało budki lęgowe dla jerzyków. W ten sposób wspiera działania na rzecz ochrony tego gatunku. Akcja ma charakter pilotażowy i finansowana jest ze środków własnych spółki.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody należy odtwarzać zniszczone, np. w wyniku termomodernizacji siedliska jerzyków. Problem ten dotyczy głównie budynków z lat 60 i 70. W przypadku osiedli PTBS sytuacja wygląda inaczej.

Nasze budynki powstały znacznie później i nie wymagają zaawansowanych modernizacji, które mogłyby zagrażać siedliskom ptaków. Mimo to chcemy pozytywnie oddziaływać na środowisko – tłumaczy Andrzej Konieczny, prezes PTBS.

W pierwszej kolejności sprawdziliśmy czy na naszych osiedlach znajdują się miejsca spełniające warunki bytowe jerzyków i wytypowaliśmy lokalizacje, na których możliwy jest montaż budek – dodaje Andrzej Konieczny.

Siedlisko jerzyka musi znajdować się dostatecznie wysoko, być odpowiednio zorientowane – od strony wschodniej lub północnej. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, ściany budynków muszą być pozbawione balkonów, okien, uskoków, gzymsów i innych instalacji, np. anten. Kluczowy jest również łatwy dostęp do wytypowanej ściany – prace odbywają się na wysokościach, z użyciem wysięgników.

Budki lęgowe dla jerzyków. fot. PTBS

Budki lęgowe dla jerzyków. Fot. PTBS

 

Ostatecznie udało nam się wytypować 6 ścian, na których zamontowaliśmy łącznie 60 budek lęgowych. Montaż budek zaplanowaliśmy na pierwszą połowę marca, tak aby zdążyć przed przylotem jerzyków do kraju. Pierwszych ptasich lokatorów spodziewany się po 23 kwietnia czyli dniu Świętego Jerzego, od którego ptaki te zawdzięczają swą nazwę. – podsumowuje Andrzej Konieczny.

Jeśli pierwszy etap akcji się powiedzie, PTBS nie wyklucza dalszego montażu budek lęgowych w ramach nowobudowanych osiedli.

Skrzydlaty sąsiad człowieka

Jerzyk często bywa mylony z jaskółką. Nie jest z nią jednak spokrewniony i w przeciwieństwie do jaskółek zdecydowanie częściej występuje w miastach. Odżywia się wyłącznie owadami złapanymi w powietrzu, zjadając dokuczliwe dla człowieka muchy, meszki i komary, co w warunkach miejskich czyni go niezwykle pożytecznym ptakiem. Jerzyki gniazdują stadnie i co roku w tych samych miejscach. Można je zaobserwować od końca kwietnia do pierwszych dni sierpnia.

Jerzyki na swoje siedliska pierwotnie wybierały tereny skaliste, jednak obecnie gniazdują głównie na obszarach zabudowanych. Gniazda budują we wszelkich zakamarkach wysokich budynków – w szczelinach murów, otworach w stropodachach czy pod dachówkami. Niestety często w wyniku prowadzonych termomodernizacji i remontów ich dotychczasowe lęgowiska zostają utracone co przyczynia się do spadku populacji tego gatunku. Jerzyki w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową dlatego konieczne jest zapewnienie im dogodnych miejsc gniazdowania.

03
Marzec 2016
PTBS ogłasza konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 29 lutego ogłosiło konkurs na koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie. To na tej działce spółka chce wybudować mieszkania w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. Pracownie architektonicznie zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą składać prace konkursowe do 13 maja 2016 roku. Wyniki poznamy tydzień później.

Konkurs ogłoszono w poniedziałek, 29 lutego. Uczestnicy mają za zadanie opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych. Koncepcja ma obejmować zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych jak również zagospodarowanie otaczającego budynki terenu, m.in. zielenią czy drobnymi formami architektonicznymi.

Podstawowym zadaniem stawianym przed uczestnikami jest takie zaplanowanie terenu, aby tworzył on spójną koncepcję z okoliczną, już istniejącą zabudową. Projekt powinien uwzględniać potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców Strzeszyna, korzystnie wpływając na ich integrację.

Szczegóły na stronach BIP Spółki.

1 6 7 8 9

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl