Kiedy rozpocznie się i zakończy budowa kolejnego etapu inwestycji?


Aktualnie termin rozpoczęcia budowy II etapu osiedla nie jest znany. Harmonogram prac budowlanych dla II etapu będzie można ustalić po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym jego wykonawcy.


WRÓĆ DO FAQ