kwiecień

2023

06

Komunikat dla mieszkańców budynku przy ul. Grabowej 22 B

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 11 kwietnia 2023 roku, rozpoczną się roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grabowej 22 B w Poznaniu.

Prace będą prowadzone od strony południowej, wschodniej i północnej budynku, przez okres ok. 1 miesiąca.

Prosimy o zabranie kwiatów z balkonów na czas prowadzenia prac, a także prosimy o możliwość demontażu obecnych osłon z płyt poliwęglanowych zamontowanych na balustradach balkonowych. W przypadku braku usunięcia osłon wykonawca PTBS usunie w/w płyty i zutylizuje we własnym zakresie.

W związku z planowanym rozpoczęciem powyższych prac, prosimy o nieprzebywanie w strefie prowadzenie robót oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się przy budynku.

PRZEPRASZAMY ZA MOŻLIWE UTRUDNIENIA ORAZ HAŁAS PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT.

OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: BŁAŻEJ MEISNER, TEL. 608 088 914