marzec

2023

08

Migracja do innego programu Spółki alternatywą dla mieszkańców programu „Najem z dojściem do własności”.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zmiana stawek czynszu, z uwagi na wysokie ceny kredytów hipotecznych zaciągniętych przez Spółkę, wywołała żywiołową dyskusję wśród najemców. PTBS w trosce o sytuację własnych najemców przygotował rozwiązania pomocowe, które mogą okazać się interesujące dla osób z programu.

Już wcześniej Spółka wystąpiła o zmniejszenie oprocentowania kredytu do Europejskiego Banki Inwestycyjnego. To właśnie wyższe oprocentowanie wpłynęło w dużej mierze na zmianę stawki czynszu. PTBS zaproponował najemcom tarczę w postaci programu „Wakacje od zwiększonych odsetek”, ale to nie koniec alternatywnych rozwiązań dla mieszkańców programu „Najem z dojściem do własności”

Kolejną propozycją dla najemców jest migracja do innego programu mieszkaniowego realizowanego przez PTBS „Poznań i zamieszkaj”. Spółka, w tym przypadku, umożliwia najemcy zmianę bez konieczności przywracania lokalu z którym aktualnie mieszkają najemcy do stanu pierwotnego. Dodatkowo PTBS, przy rozliczeniu zdawanego lokalu, zwróci kapitał, który był przez mieszkańców spłacony w czynszu. Obecnie najemcy będą też mieli priorytet przy kwalifikacji do nowego programu, którego nabór rozpocznie się w II kwartale 2023 roku. Pozwoli to na płynną zmianę mieszkania i zapewni dostęp do bardziej przystępnych czynszów, które są przewidziane w programie „Poznań i zamieszkaj”.

Przypomnijmy, że program „Poznań i zamieszkaj” jest ofertą mieszkaniową skierowaną dla rodzin i osób, które planują związać swoją przyszłość związać z Poznaniem. Inwestycja powstaje na Strzeszynie gdzie w II etapie powstanie aż 353 lokale. Oferta programu gwarantuje lokal wykończony w standardzie „pod klucz” i umiarkowaną cenę czynszu nieprzekraczającą 24 zł/m2. Ważną informacją jest stabilność i długość trwania najmu, który trwa 15 lat i najemca będzie miał możliwość, żeby go przedłużyć. Zaletą programu jest niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu. Osoby, które zostaną włączone do programu będą mogły wystąpić o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat w wysokości sięgającej aż 11 zł/m2. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się również o dodatek mieszkaniowy.

Najbliższy nabór wniosków do programu „Poznań i zamieszkaj” zaplanowano w II kwartale tego roku. Nabór będzie prowadzony przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Po ustaleniu dokładnego terminu składania wniosków, informacja oraz druki do pobrania pojawią się na stronie internetowej www.ptbs.pl.