maj

2018

11

Nabór do programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI” – II ETAP ROZPOCZNIE SIĘ 21 MAJA O GODZINIE 7.00 I POTRWA DO 2 LIPCA

Wnioski można składać wysyłając mailowo na adres bok@ptbs.pl (w tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku), pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej 4.

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie wniosku.

Do prac Komisji Kwalifikacyjnej zostaną przekazane jedynie wnioski podpisane i należycie wypełnione wraz z wymaganymi załącznikami. Kompletność wniosku będzie wstępnie weryfikowana przez pracowników Biura Obsługi Klienta przed przedłożeniem do prac Komisji.

Wnioski składane osobiście w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą rejestrowane w zestawieniu przygotowywanym na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej naprzemiennie (tzn. raz wniosek złożony osobiście, raz wniosek złożony drogą mailową).

Regulamin programu oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się w sekcji DO POBRANIA
ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA