październik

2017

12

News #09

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017. O TERMINIE KOLEJNEGO NABORU POINFORMUJEMY W MOMENCIE JEGO USTALENIA.

Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski. Wnioskodawcy odrzuceni podczas ostatniego posiedzenia Komisji mają prawo do złożenia odwołań od jej decyzji do Rady Nadzorczej. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań przez Radę Nadzorczą Komisja ustali ostateczną kolejność na liście mieszkaniowej.