sierpień

2021

24

Oferta pracy: Specjalista ds. księgowości

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisku

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki,
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont i podziałem kosztów,
 • Bieżąca kontrola kont, uzgadnianie i monitorowanie sald oraz analiza rozrachunków,
 • Przygotowywanie przelewów za pomocą bankowości elektronicznej,
 • Rozliczanie podatku VAT – uzgadnianie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji i JPK,
 • Przygotowywanie danych i udział w sporządzaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych – przyjmowanie na stan z inwestycji, amortyzacja, okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych (VAT, CIT),
 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą), pakiet medyczny
 • Zatrudnienie na pełen etat.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 23 września 2021 roku na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

lub sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby

Składając dokumenty, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.