sierpień

2021

30

Ogłoszenie dotyczące podziału przez wydzielenie z PTBS Sp. z o.o. Spółki Leszczyńska SIM Sp. z o.o.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zarząd Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030524, działając na podstawie art. 535 § 3 k. s. h ogłasza plan podziału PTBS Sp. z o.o. wraz załącznikami.

Plan podziału z załącznikami dostępny tutaj.