maj

2018

11

Ogłoszenie naboru do programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
ogłasza
nabór wniosków o przydział mieszkania w ramach programu:
„Najem z dojściem do własności” – II ETAP – ul. Koszalińska w Poznaniu
Nabór trwa od 21.05.2018 r. do 02.07.2018 r.

 

Warunki uczestnictwa w programie:
  • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS.
  • Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w regulaminie programu.
  • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.
Płatności:
  • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (około 1500 zł za m2).
  • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wstępna kalkulacja stawki czynszu wynosi około 19,00 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat. Możliwość wykupu mieszkania nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu.

 

Szczegółowe informacje, wnioski do pobrania oraz regulamin programu „Najem z dojściem do własności” dostępne w zakładce Najem z dojściem do własności oraz w Biurze Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o. przy ul. Konfederackiej 4, tel.  61 850 83 35/37/47/21.