sierpień

2020

20

Otwarcie placów zabaw

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo, osiedlowe place zabaw zostały ponownie otwarte. Jednakże korzystanie z nich podlega pewnym ograniczeniom. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa z użytkowania zostały wyłączone piaskownice, a ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń korzystanie z placu zabaw możliwe będzie tylko w ściśle określonych godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z placów zabaw znajdują się na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie placów zabaw.

Przypominamy również Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce