luty

2023

28

Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W związku z dużym odzewem z Państwa strony, termin złożenia podpisu pod petycją został przedłużony do dnia 14 marca 2023 r.

PTBS przyłącza się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie objęcia rekompensatami, w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych, stanowiących Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS-y, Wspólnoty oraz inne Związki Mieszkaniowe.

Petycja do pobrania tutaj

Pismo Zarządu PTBS z informacjami do pobrania tutaj