sierpień

2017

09

Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Miasto Poznań jest w trakcie opracowywania dokumentu pt. „Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027″. Będzie on odzwierciedlać potrzeby oraz przedstawiać cele strategiczne i kierunki działań Miasta w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając różne formy inwestycyjne. Celem władz Miasta jest stworzenie dokumentu obejmującego okres 10 lat, który w harmonijny sposób łączyłby oczekiwania mieszkańców, jak i możliwości realizacyjne Miasta, stąd rozbudowany i różnorodny zakres działań podejmowanych na każdym etapie jego powstawania.

Osoby zainteresowane zagadnieniem i chcące  wyrazić swoje opinie i uwagi do opracowania będą mogły to zrobić w zaplanowanych w okresie od 21 sierpnia do 15 września br. konsultacjach społecznych.

Więcej informacji oraz projekt dokumentu znajdą Państwo tutaj