luty

2021

16

Pomoc dla przedsiębiorców / I kwartał 2021 r.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Propozycja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. skierowane do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku utrzymania obowiązujących obostrzeń.

Rozwiązanie proponowane przez Spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w związku z trwającym stanem epidemii oraz utrzymaniem obowiązujących obostrzeń są objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, przedłuża możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. O obniżenie czynszu mogą wnioskować podmioty gospodarcze, które są objęte zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na podstawie wprowadzonych ustaw i rozporządzeń. Rodzaje działalności objęte częściowym i czasowym umniejszeniem opłat czynszowych: biura podróży oraz działalność związana z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci i dorosłych. Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

  • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu,
  • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

  1. na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
  2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: grudzień 2019/grudzień 2020 uzyskali o co najmniej 25 % niższe przychody,
  3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS,  regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE