maj

2021

20

Pomoc dla przedsiębiorców / kwiecień – maj 2021 r.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
Propozycja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. skierowana do  przedsiębiorców mających problemy finansowe w związku z obowiązywaniem do dnia 18 kwietnia 2021r. i do dnia 03 maja 2021r. (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) obostrzeń.

Rozwiązanie proponowane przez spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w zawiązku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych lub utrzymaniem obowiązujących obostrzeń są objęte zakazem lub ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, wprowadza możliwość obniżenia o 50% dotychczasowej stawki czynszu najmu, za okres od 27 marca 2021r. do 03 maja 2021r. dla firm, które były objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 01 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021r. dla podmiotów, które były objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to branży turystycznej oraz placówek zajmujących się opieką nad dziećmi oraz edukacją dzieci i dorosłych. 

Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty: 

  • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu,
  • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

  1. złożą oświadczenie, że uzyskali spadek obrotów o 25% w miesiącu marcu 2021 roku w stosunku do dowolnego miesiąca w 2020 roku.
  2. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.  

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS, regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE