marzec

2023

02

Ponowna weryfikacja kryteriów w programie „Mieszkanie dla seniora” – ul. Grabowa 22A w Poznaniu.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zmiana stawek czynszu mająca miejsce w zasobie mieszkaniowym PTBS spowodowała jednocześnie weryfikację listy najemców, a co za tym idzie prawidłowe naliczanie stawek czynszu. Po wprowadzeniu zmian Zarząd PTBS zadeklarował ponowną weryfikację w programie „Mieszkanie dla seniora”.

Program „Mieszkanie dla seniora” dedykowany jest  poznańskim seniorom, którzy mogą liczyć na wpłatę partycypacji przez Miasto Poznań oraz preferencyjne warunki czynszu w lokalach znajdujących się przy ul. Grabowej 22A. Wraz ze zmianą stawek czynszu spółka postanowiła dokonać aktualizacji w zakresie obowiązujących  dla programu kryteriów. Osoby, które spełniały kryteria miejskiego programu otrzymają informacje o zmianie stawki czynszu od maja 2023 roku z 10,80 zł do 13,92 zł. W stosunku do pozostałych najemców stawka zmieniła się do kwoty 17,47 zł, obowiązującej dla tzw. klasycznego tbs.

Dzięki rozmowom prowadzonym z Urzędem Miasta Poznania udało się wypracować rozwiązanie pomostowe w przypadku osób  spełniających kryterium  osiągnięcia wieku senioralnego.  Na ten moment  spółka PTBS przygotuje porozumienia, w których doprecyzowane będą kwestie związane z  obniżeniem  stawki czynszu z kwoty 17,47  na kwotę 13,92. Co istotne, wszystkie przypadki  zostaną rozpatrzone przed wejściem w życie nowej stawki czynszu czyli  przed 1 maja 2023 roku.

Jednocześnie PTBS przypomina, że mieszkańcy programu mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który jest formą pomocy dla poznaniaków. Więcej informacji na temat wymaganych kryteriów i innych form pomocy mieszkaniowej można znaleźć na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub po kliknięciu w link: https://pcs.poznan.pl/pomoc-mieszkaniowa/