lipiec

2021

23

POZnań – i zamieszkaj

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

20 lipca 2021 roku Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał do Miasta Poznań informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie inwestycji w programie „POZnań – i zamieszkaj”.

Program ten będzie realizowany w Poznaniu, u zbiegu ulic Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej i Moniki Cegłowskiej, na polu inwestycyjnym 6 i 7 MW.

Rada Miasta Poznania 23 lutego 2021 roku, podjęła Uchwałę nr XLII/736/VIII/2021 ws. Przyjęcia programu „POZnań – i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

Realizację tego programu Rada Miasta Poznania powierzyła Spółce PTBS.

Nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego prowadzony będzie przez Gminę.

Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższych miesiącach.