styczeń

2017

09

News #03

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Z końcem grudnia ogłosiliśmy przetarg na realizację I etapu osiedla przy ul. Koszalińskiej. Przetarg odbywa się w formie „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie zarówno zaprojektowanie, jak i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojazdy, elementy małej architektury etc.). W I etapie powstanie ponad 350 mieszkań (dostępnych zarówno w programie „Najem z dojściem do własności”, jak również klasycznym systemie TBS) oraz lokale użytkowe, w tym lokal przeznaczony na przedszkole i żłobek. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie lutego.

Jednocześnie informujemy, że nabór na mieszkania budowane w I etapie jeszcze nie został rozpoczęty. O terminie jego rozpoczęcia będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.