listopad

2018

26

Rozstrzygnięcie II naboru do programu „Najmem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym Biuro Obsługi Klienta rozpoczęło wysyłanie indywidualnych powiadomień dla wnioskodawców biorących udział w II naborze do programu „Najmem z dojściem do własności”. Prosimy zatem osoby, które złożyły wniosek i oczekują na decyzję o kontrolę skrzynek pocztowych (powiadomienia będą spływać w ciągu kilku kolejnych dni).

Pełna lista mieszkaniowa jest dostępna w naszej siedzibie przy ul. Konfederackiej w gablocie obok pokoju nr 13.

Jednocześnie informujemy, że przydziały mieszkań dostępnych w II etapie będą Państwu przesyłane osobną korespondencją dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu wiąże się również z ustaleniem wysokości kosztów budowy oraz partycypacji.