22 maja 1995 roku powstaje Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.