Poznańskie TBS sp. z o.o. obchodzi dwudziestopięciolecie istnienia