Spółka, jako pierwszy w kraju TBS, uzyskuje decyzję rejestracyjną


wydaną przez ówczesnego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.