Ukończenie I etapu osiedla Na Strzeszynie


Budowę 7 budynków o 289 mieszkaniach wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną i podziemną halą garażową zakończono we wrześniu 2019. Wszystkie lokale zostały zrealizowane w programie „Najem z dojściem do własności”. Obecnie Spółka realizuje II etap osiedla Na Strzeszynie i planuje kolejne.