marzec

2020

12

Tytuł prawny

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Przez tytuł prawny należy rozumieć:

  • najem/dzierżawa
  • prawo spółdzielcze lokatorskie
  • lokal z zasobów komunalnych
  • lokal na nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego
  • własność
  • nieuregulowany stan prawny (administracja MPGM)
  • lokal z zasobu PTBS