Unieważnienie KONKURSU URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEGO na wykonanie koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żelaznej.


Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu „Konkursu urbanistyczno-architektonicznego” na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej.

Poniżej publikujemy uzasadnienie decyzji. konkurs Żelazna