W którym momencie wpłaca się kaucję i partycypację?


Wpłata partycypacji wymagana jest po podpisaniu przedwstępnej umowy partycypacji, nie później jednak niż do dnia odebrania kluczy do mieszkania (tj. w trakcie budowy mieszkań). Natomiast wpłata kaucji wymagana jest na dzień podpisania umowy najmu (tj. przed odbiorem mieszkania).


WRÓĆ DO FAQ