czerwiec

2024

18

W nawiązaniu do przesłanego do Mieszkańców PTBS pisma – wyjaśniamy.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

 

W nawiązaniu do przesłanego do Państwa pisma, PTBS informuje, że złożony 15 maja 2024 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego  wniosek o zawieszenie spłat kredytów, których stroną jest Spółka, został rozpatrzony pozytywnie.

Udzielenie wakacji kredytowych dla PTBS na 4 miesiące, pozwoliło na zachowanie dotychczasowej stawki czynszu, o której informowaliśmy Państwa w grudniu 2023 roku. 

Zgodnie z nową ustawą, która weszła w życie 15 maja 2024 roku, mamy obowiązek  poinformować Państwa o złożeniu wniosku do BGK w ciągu 30 dni od złożenia. W związku z czym przesłane pismo ma charakter czysto informacyjny i nie zmienia niczego w kwestii opłat czynszowych.